OPERATOR OBSŁUGI ŻURAWI - HDS

Koszt: 650,00 PLN

Zapraszamy na kurs

OPERATOR ŻURAWI – HDS

 

 

 

 

Program kursu obejmuje:

I CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

 • Przepisy prawne
 • Budowa żurawi
 • Eksploatacja żurawi
  • wiadomości ogólne o żurawiach
  • elementy żurawi
  • mechanizmy żurawi
  • urządzenia zabezpieczające
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

II CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

 • Zajęcia praktyczne 

 

Kurs kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną UDT, po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują stosowne uprawnienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. (Dz. U. 2001 nr 79, poz. 849)

 

 

Przy zorganizowanych grupach na życzenie klienta w/w kurs organizujemy na miejscu u zleceniodawcy, a także w naszej siedzibie.

 

Wszelkich informacji udzielamy i zapisy przyjmujemy pod adresem al. Jana Pawła I 37, Krosno Turaszówka

tel. 13 438 61 70

Formularz zapisu, proszę wypełnić wszystkie pola

Komentarze