Misja firmy

„Kształcenie i kwalifikacje zawodowe zmieniają nasze życie”.

                                              Barbara Leśkiewicz- Rzeszutek

 

Nasze priorytety to:

  • Szkolenia i kursy na najwyższym profesjonalnym poziomie
  • Umożliwienie zdobycia odpowiednich kwalifikacji zawodowych pozwalających
    na uzyskanie ciekawej i dobrze płatnej pracy lub otworzenia własnej działalności gospodarczej
  • Satysfakcja uczestnika szkoleń z osiągnięcia celów zawodowych i osobistych

 

Krakowski Ośrodek Szkoleniowo – Doradczy „Semeks” realizuje kursy finansowane
ze środków Unii Europejskiej, jak również chętnie podejmie się podwykonawstwa w realizacji kursów zawodowych organizowanych przez inne firmy  i ośrodki szkoleniowe.

O firmie

Krakowski Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy „Semeks” działa z sukcesem na polskim rynku szkoleń zawodowych od 1997 roku. Założycielką i właścicielem „Semeks” jest Barbara Leśkiewicz –Rzeszutek, znana i ceniona na rynku szkoleń ze swoich nowatorskich rozwiązań w sferze edukacji zawodowej.

Krakowski Ośrodek Szkoleniowo - Doradczy "Semeks" stosuje System Zarządzania Jakością  i spełnia wymagania PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie realizacji szkoleń i kursów kwalifikacyjnych

Ośrodek w codziennej praktyce realizuje wizję nowoczesnego nauczania spełniając wymogi najwyższego profesjonalizmu. Przemyślana strategia rozwoju pozwoliła nam otworzyć szkoły policealne,  studium zawodowe oraz Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia  Nauczycieli „Menos”. 

Naszym silnym atutem jest kadra szkoleniowa składająca się z najwyższej klasy fachowców, jak również techniczne wyposażenie sal szkoleniowych i laboratoriów do prowadzenia zajęć praktycznych.

W szerokim zakresie współpracujemy z wieloma znakomitymi uczelniami, instytutami
i ośrodkami naukowo-badawczymi. Jesteśmy w stanie zaproponować Państwu całą gamę kursów i szkoleń niezbędnych w zdobyciu nowego zawodu i licznych specjalizacji
oraz podnoszenie na wyższy poziom kwalifikacji zawodowych.

Wychodząc naprzeciw dynamicznie zmieniającemu się rynkowi pracy, oferujemy kształcenie
i szkolenia, które pozwalają na:

  • zdobycie nowego zawodu w określonej specjalizacji zawodowej
  • podnoszenie na wyższy poziom kwalifikacji zawodowych
  • przekwalifikowanie zawodowe pracowników
  • doskonalenie wiedzy i umiejętności zawodowych