W naszej działalności szkoleniowo-doradczej współpracujemy między innymi z instytucjami, uczelniami i ośrodkami naukowo-badawczymi oraz uczestniczymy w programach pomocowych Unii Europejskiej.

 

  • Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

  • Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie (ITS)

  • Stowarzyszenie Elektryków Polskich

  • Urząd Dozoru Technicznego w Krakowie

  • Inspekcja Transportu Drogowego w Krakowie

  • Urzędy Pracy

  • Ośrodki Pomocy Społecznej

  • I wiele innych